simargł

Simargł

Wiele w panteonie bóstw słowiańskich jest postaci zagadkowych. Postaci o niejasnym rodowodzie i zadaniach. Jedną z wielu zagadek dotąd niewyjaśnionych jest Simargł. Z istniejących okruchów informacji jawi się raczej jako demon lub bóstwo niższego rzędu[…]

Kontynuuj czytanie …