rodzanice

Rodzanice

Dlaczego zawsze najpierw zjawiały się wieszczki Rodzanice? Kim były Rodzanice Sprawowały opiekę nad ciężarnymi i położnicami. Zawsze przychodziły we trzy. Okres ciąży, połogu i czasu tuż po narodzinach dziecięcia był zawsze momentem wzmożonej czujności rodziców.[…]

Kontynuuj czytanie …
simargł

Simargł

Wiele w panteonie bóstw słowiańskich jest postaci zagadkowych. Postaci o niejasnym rodowodzie i zadaniach. Jedną z wielu zagadek dotąd niewyjaśnionych jest Simargł. Z istniejących okruchów informacji jawi się raczej jako demon lub bóstwo niższego rzędu[…]

Kontynuuj czytanie …
dziewanna

Dziewanna

Bogini, która jest chyba największa zagadką. Czy istniała namacalnie w kulturze religijnej Słowian, jak dla nas ówczesnych Boże Narodzenie, czy może jest efektem pomyłki i nadinterpretacji? Jan Długosz wprowadził ją do panteonu bogów słowiańskich, być[…]

Kontynuuj czytanie …
trzygłów trzygław

Trzygłów

Trzygław, bóstwo Pomorców i Wieletów z czasów, kiedy słowiańszczyzna rozciągała się poza Odrę, aż po niemiecką obecnie Łabę. Bóg, choć popularny, z niewiadomym rodowodem i obowiązkami. Historycy próbując wyjaśnić zagadkę, ukuli hipotezę o zjednoczeniu w[…]

Kontynuuj czytanie …

Jarowit

W tym bóstwie aż kipi młodość, energia i siły witalne. W zależności od regionu słowiańszczyzny występował pod imionami Jarowit, Jaryło, Jaryła lub Jaruna. Jak wielu bogów słowiańskich posiadał mnogość przymiotów i funkcji. Wielozadaniowość bóstw we[…]

Kontynuuj czytanie …
rod

Rod

Kasta słowiańskich bóstw nigdy nie miała przewodnika. Na stanowisku najwyższego zawsze był wakat. Grono naukowców widzi w Rodzie postać, która z powodzeniem może ponieść obowiązki boga prymarnego. Rod jest bóstwem, którego funkcja i pochodzenie nie[…]

Kontynuuj czytanie …
strzybóg

Strzybóg

Nieodmiennym centrum słowiańszczyzny jest Ruś ze swą barwną kulturą i panteonem bóstw odpowiedzialnych za każdą sferę życia. Bogatą spuścizną wieków, dobrze udokumentowaną przez historyków, lingwistów i etnografów. Strzybóg lub, jak jest nazywany w innych źródłach[…]

Kontynuuj czytanie …
białobóg i czarnobóg

Białobóg i Czarnobóg

Jak dwie strony medalu, dobro i zło, Dola i niedola. Cały nasz świat zasadza się na tym prawie. Prawie przeciwności. Jak w greckim teatrze każdy protagonista ma swojego antagonistę. I wszystko idzie dobrze, kiedy siły[…]

Kontynuuj czytanie …
lel i polel

Lel i polel

Istnieje domniemanie graniczące, poniekąd z pewnością, że w mitologii pradawnych Słowian, wyrósł również szczep, wzięty z pradawnego archetypu, symbolizującego mitycznych bliźniaków. Istnieli prawie we wszystkich panteonach, wyrosłych z prapoczątków kultury indoeuropejskiej. W mitologii słowiańskiej nosili[…]

Kontynuuj czytanie …
marzanna

Marzanna

Niewątpliwym ewenementem jest kultywowanie starych obrzędów, które dotrwały do czasów współczesnych jak topienie Marzanny, wywodzące się z kultu bogini słowiańskiej, gdzie uważano, że Marzanna odchodząc, zabierze ze sobą zimę i nieurodzaj. Trwały przez wieki, opierając[…]

Kontynuuj czytanie …

Chors

Istnieje wiele wątpliwości co do faktu istnienia boga o imieniu Chors. Niedostatek przekazu w piśmie i artefaktach archeologicznych daje rękojmię dla wielu naukowców, do podawania w wątpliwość autentyczności bóstwa. Kwestionowana jest nie tylko historyczność. Niewiele[…]

Kontynuuj czytanie …
swaróg

Swaróg

Słońce było od zawsze najważniejszym ciałem niebieskim dla ludzkości. Czczone chyba we wszystkich mitologiach świata. Bywało Panem dającym życie i sędzią karzącym niepokornych. Ludzie kłaniali się wschodzącemu słońcu, widząc w nim boga, dla Słowian był[…]

Kontynuuj czytanie …
weles

Weles

Każda mitologia, bez wyjątku, posiada bóstwa odpowiedzialne za zmarłych. Pomagające duszom przedostać się na drugą, lepszą stronę. Każdy „departament” posiada swojego „administratora”. W wierzeniach Słowian zarządcą Nawii jest Weles lub inaczej Wołos. Bóg podziemnego świata[…]

Kontynuuj czytanie …
mokosz

Mokosz

Jak wiele mitologii oraz panteon bogów słowiańskich posiada postacie żeńskie. Jednak zastanawiająca jest szczupłość informacji, jakimi dysponują badacze na temat Mokosz. Spory w tej materii, biorąc za fakt ilość poświadczeń i artefaktów, wydają się iście[…]

Kontynuuj czytanie …
perun

Perun

Dawni bogowie Słowian byli odzwierciedleniem sił natury, podobnie jak Perun – władca piorunów. Ludzie żyli zgodnie z zegarem Uniwersum i zmagali się z siłami, które przewyższały ich możliwości. Starając się zyskać pomyślność dla swych zamierzeń,[…]

Kontynuuj czytanie …
świętowit

Świętowit

W panteonie bóstw słowiańskich znaleźć można bogów i boginie odpowiedzialne za wiele sfer ziemskiej egzystencji. Za najznamienitszego uważany jest bóg Świętowit, którego imię wstępnie zostało błędnie odczytane jako Światowid. Miejsce jego kultu musiało być, w czasach[…]

Kontynuuj czytanie …