Chors

Istnieje wiele wątpliwości co do faktu istnienia boga o imieniu Chors. Niedostatek przekazu w piśmie i artefaktach archeologicznych daje rękojmię dla wielu naukowców, do podawania w wątpliwość autentyczności bóstwa. Kwestionowana jest nie tylko historyczność. Niewiele[…]

Kontynuuj czytanie …